Wpis

Gdy mamy problem np. natury emocjonalnej, myślimy do kogo udać się po pomoc – do psychologa czy do psychoterapeuty (zwanego również terapeutą)? Są także certyfikowani psychoterapeuci. Który specjalista będzie najbardziej odpowiedni? Jaka jest między nimi różnica? Na te pytania odpowiadam w poniższym artykule.

Psycholog – ukończył studia magisterskie o kierunku psychologia i może udzielać porad psychologicznych, badać za pomocą testów psychologicznych, opiniować, orzekać w psychologii pracy.

Psychoterapeuta – ukończył studia magisterskie z psychologii (lub inne pokrewne, np. pedagogika) oraz dodatkowo ukończył lub jest w trakcie 4-letniego szkolenia podyplomowego z zakresu prowadzenia psychoterapii. Psychoterapeutami nazywa się także tych, którzy są w trakcie takiego szkolenia – na pierwszym, drugim, trzecim lub czwartym roku, choć wiadomo, że jest różnica w ilości posiadanej wiedzy u uczestnika pierwszego roku szkolenia i np. czwartego. Psychoterapeuta może udzielać porad i może prowadzić psychoterapię krótkoterminową (kilka- kilkanaście cotygodniowych spotkań, choć zdarza się, że częstotliwość ich jest inna – w zależności od złożoności problemu) lub długoterminową (trwającą rok lub dłużej).

Certyfikowany psychoterapeuta – ukończył studia magisterskie z psychologii (lub inne pokrewne, np. pedagogika) oraz dodatkowo ukończył 4-letnie szkolenie podyplomowe z zakresu prowadzenia psychoterapii, następnie poddał weryfikacji swoje kompetencje do prowadzenia psychoterapii, w instytucji niezależnej od miejsca szkolenia, która nadała mu Certyfikat Psychoterapeuty.

Podsumowując :

  • gdy potrzebujemy opinii psychologicznej osobowości, intelektu, funkcjonowania, czy kompetencji zawodowych – powinniśmy udać się do psychologa,
  • gdy potrzebujemy orzeczenia psychologicznego odnośnie naszych predyspozycji psychicznych do pracy na danym stanowisku – powinniśmy udać się do psychologa,
  • gdy potrzebujemy porady- możemy pójść do psychologa lub do psychoterapeuty czy do certyfikowanego psychoterapeuty, ale trzeba mieć na uwadze, że różnice w przygotowaniu teoretycznym do udzielania porad psychologicznych mogą być znaczne,
  • gdy potrzebujemy psychoterapii, czyli serii spotkań mających na celu trwałą zmianę sposobu myślenia i funkcjonowania, to warto iść do psychoterapeuty lub certyfikowanego psychoterapeuty, którego kompetencje zostały zweryfikowane

 

 

Zadzwoń