Terapia Relacji Rodzinnych – online

Pomoc psychologiczna skierowana do osób mających trudne relacje z bliską osobą z rodziny, np. z siostrą, bratem, rodzicem, nastoletnim lub już dorosłym dzieckiem.

Pracuję też z rodzicami nastolatków, prowadząc poradnictwo rodzino-wychowawcze, którego celem jest pomoc w:

  • pielęgnowaniu umiejętności wychowawczych,
  • budowaniu dobrych relacji z nastoletnimi dziećmi,
  • pielęgnowaniu relacji z partnerem, aby dawać swoim dzieciom pozytywny wzorzec rodzinny
  • zachowaniu równowagi pomiędzy wypełnianymi rolami rodzica i partnera.

Jeżeli próby naprawy relacji z członkiem rodziny, jakie podejmowałeś dotychczas, okazały się zawodne, nie pozwól, aby upływający czas oddalał was od siebie jeszcze bardziej. Skorzystaj z pomocy psychoterapeuty, który pomoże Ci znaleźć rzeczywistą przyczynę problemu i odzyskać dobre relacje z bliską Ci osobą. Jeśli potrzebujesz wsparcia – skontaktuj się ze mną

O nadopiekuńczości rodziców napisałam tutaj

O toksycznych relacjach rodziców z dziećmi napisałam tutaj

Terapia Relacji Rodzinnych

Terapia relacji rodzinnych

Kiedy skorzystać z terapii relacji rodzinnych?

Gdy w środowisku domowym czujemy się bezpiecznie, pozwalamy sobie na okazywanie więcej emocji. W ten sposób odreagowujemy stres, którego doświadczamy w czasie spędzonym w pracy czy w szkole, bowiem w miejscach tych nie możemy zachowywać się swobodnie „na luzie”. Śmielszym wyrażaniem emocji możemy mimowolnie sprawiać przykrość swoim najbliższym. Może to skutkować pogorszeniem relacji pomiędzy członkami rodziny. Jeśli tak się dzieje i narasta ciężka atmosfera lub nawet konflikt, dobrze jest udać się na konsultację do psychoterapeuty, aby spokojnie przeanalizować sytuację domową.

Inna sytuacja, która może być źródłem negatywnych relacji z członkami rodziny to przemoc ze strony któregoś z nich. Warto nauczyć obrony siebie w miejsce biernego poddawania się.

W terapii relacji rodzinnych bardzo ważnym aspektem jest zidentyfikowanie źródła problemu, nauczenie się konstruktywnej komunikacji, bezpiecznego wyrażania emocji czy asertywnego stawiania granic.

Często jest tak, że sami nie potrafimy obiektywnie spojrzeć na daną relację, na czyjeś traktowanie nas lub na nasze zachowania wobec innego domownika. Dlatego też wiele prób odbudowania relacji z członkiem rodziny jest powtarzaniem tego samego schematu. Pomóc w tym może psychoterapia. Zmiana myślenia jednego ogniwa systemu rodziny daje szansę na zmianę zachowania innych jej członków.

Rodzina jest wielką wartością, dlatego powinniśmy dbać o relacje w niej panujące.

Zadzwoń